Datenschutzerklärung

Polityka prywatności

 

Jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy

 

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego ALP Bau GmbH (zwanej dalej ALP Bau). Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować Państwa prywatność.
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat danych przetwarzanych i wykorzystywanych podczas Państwa wizyty w naszym serwisie oraz zakresie i powodach ich przetwarzania i wykorzystywania.

 

 

Będziemy zbierać dane osobowe na temat korzystania przez Państwa z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacji o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Państwo korzystają. Wykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzystają ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść.

 

• Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam Państwo przekażą, korzystając z naszych formularzy kontaktowych. Przekazanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże pragniemy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami koniecznymi aby obsługiwać Państwa zgłoszenie.
• Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych dotyczących usług własnych poprzez pocztę elektroniczną oraz urządzenia telefoniczne jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego. W dowolnym czasie mogą Państwo zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.
• W niektórych sytuacjach możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. W tym przypadku nie jest wymagane zbieranie odrębnych zgód na przetwarzanie danych. Wystarczające jest samo istnienie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora powiązane z niezbędnością przetwarzania danych w celu jego realizacji.
• Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:
• aby jak najlepiej dostosować treść i zasoby zgodnie z Państwa preferencjami;
• aby odpowiedzieć na Państwa prośbę lub pytania, kiedy się Państwo z nami kontaktują;
• aby wysyłać Państwu inne informacje – takie jak np. nadchodzące wydarzenia w ALP Bau, które mogą być dla Państwa interesujące;
• aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać treść, odpowiadającą Państwa potrzebom;
• aby zapewnić, że treść przekazywana za pośrednictwem strony internetowej jest przedstawiana w sposób możliwie najefektywniejszy dla Państwa i Państwa urządzenia;
• aby umożliwić Państwu skorzystanie z interaktywności naszej strony internetowej;
• aby dalej rozwijać i ulepszać stronę internetową.
• W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
• Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Zależnie od celu przetwarzania Państwa danych osobowych, okresy te przykładowo wynoszą:
6 miesięcy od daty ostatniej przesłanej aplikacji na ofertę zamieszczoną przez ALP Bau, w przypadku gdy jesteście Państwo Kandydatami.

 

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych oraz dostarczyć właściwe treści ujawniamy Państwa dane podmiotom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:
• Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia naszych usług. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Państwa danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach,
• Innym podmiotom należącym do Grupy ALP BAU (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio współpracującym z ALP BAU),
• Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania.

 

 

Adresu IP i Cookies

 

Gromadzimy dane o Państwa komputerze, w tym także (jeśli informacja jest dostępna) o adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji. Są to dane statystyczne i nie identyfikują one Państwa ani żadnej innej osoby.
Z tego samego powodu możemy pozyskiwać ogólne dane o korzystaniu z Internetu poprzez wykorzystanie plików cookies (ciasteczek), które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookies pomagają nam ulepszyć Stronę internetową i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowaną treść.
Istnieją różne metody blokowania, wyświetlania i usuwania plików cookie przechowywanych na Państwa komputerze. Zależy to od stosowanej przez Państwa przeglądarki. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w przypadku zmiany ustawień przeglądarki jest możliwe, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności tej strony internetowej.

 

 

Bezpieczeństwo danych

 

Robimy co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, powinni Państwo mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezwarunkowego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do podmiotu trzeciego; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu danych osobowych.

 

 

Przysługujące prawa

 

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Państwu następujące prawa:
• Prawo do dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.
• Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteście Państwo w stanie wykazać, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub korektę.
• Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a ALP BAU oceni, czy Państwa prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Państwa prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
• Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

W zakresie, w jakim nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych do właściwych organów nadzoru.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami.

 

 

Pytania dotyczące niniejszej Polityki prosimy kierować do ALP Bau GmbH z siedzibą w Frankfurt am Main Niemcy, lub na adres mailowy: [email protected]