Regulamin konkursu “Rysunek Świąteczny”

 

1. Organizatorem Konkursu „Rysunek świąteczny” jest ALP Bau GmbH Darmstädter Landstraße 199 60598 Frankfurt am Main.

2. W Konkursie mogą wziąć udział użytkownicy, posiadający konto na portalu Facebook lub adres mailowy.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie rysunku świątecznego, w formie zdjęcia lub skanu, za pośrednictwem:

a) wiadomości prywatnej na profilu ALP-Twoja przyszłość na budowie,

b) wiadomości e-mail na: [email protected],

c) lub listem poleconym na adres Bazy Logistycznej firmy ALP Bau: ul. Cygana 4b Opole 45-131, w dniach od 07.12.2020 do 14.12.2020 włącznie.

4. Każda nadesłana wiadomość z pracą musi zawierać: a) imię, b) nazwisko, c) wiek, d) numer kontaktowy autora pracy. W przypadku osoby niepełnoletniej prosi się o podanie numeru telefonu rodzica bądź opiekuna.

5. Rysunek nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, ani sprzecznych z obowiązującym prawem polskim oraz regulaminem portalu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia i publikacji rysunków biorących udział w konkursie.

6. Uczestnik Konkursu może polubić fanpage ALP-Twoja przyszłość na budowie na portalu Facebook oraz kliknąć przycisk „Lubię to” pod grafiką konkursową, o której mowa w pkt. 4, ale realizacja wymienionych aktywności nie jest warunkiem udziału w Konkursie.

7. Spośród rysunków organizator wybierze trzy najlepsze, których autorzy otrzymają nagrodę główną. Każda nadesłana praca otrzyma nagrodę pocieszenia.

8. Nagrodą w konkursie jest zestaw oryginalnych gadżetów ALP Bau.

9. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce.

10. Po wyborze zwycięzcy Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem portalu Facebook, maila bądź telefonu, celem uzyskania od zwycięzcy zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody.

11. Zakończenie Konkursu nastąpi 14.12.2020, ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 18.12.2020 poprzez post na profilu ALP-Twoje miejsce pracy za pośrednictwem portalu Facebook.

12. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagrody, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem Facebooka, maila bądź telefonicznie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej lub działania osób trzecich, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest ALP Bau GmbH Darmstädter Landstraße 199 60598 Frankfurt am Main.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu. Dane Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. Organizator nie będzie przekazywał osobom trzecim jakichkolwiek danych Uczestników.

4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo: dostępu do tych danych, ich zmian, sprostowania, bądź usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji uprawnienia, należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem: [email protected]

5. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.alp-bau.pl.